Τύποι υψηλού κινδύνου του HPV

  • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τύπων υψηλού και χαμηλού κινδύνου του HPV;

    Έχουν ταυτιστεί περισσότεροι από 150 τύποι του HPV. Δεν είναι όλοι επιβλαβείς για την υγεία. Οι περισσότεροι τύποι θεωρούνται «χαμηλού κινδύνου». Όμως 14 τύποι HPV είναι επικίνδυνοι γιατί αποτελούν τον απαραίτητο αιτιολογικό παράγοντα για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις καρκίνου τραχήλου της μήτρας.
  • Ποιοι είναι οι HPV16 και HPV18;

    Oι HPV16 και HPV18 είναι οι πιο υψηλού κινδύνου τύποι του HPV που προκαλούν καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Μαζί, προκαλούν περίπου το 70% του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας.
  • Όλα τα HPV test ανιχνεύουν τους HPV16 και HPV18;

    Ναι, όμως πολλά τεστ δίνουν μόνο μία ναι/όχι απάντηση για όλους τους υψηλού κινδύνου τύπους του HPV μαζί, όπου περιλαμβάνονται οι HPV16 και HPV18. Με αυτόν τον τρόπο ένα θετικό αποτέλεσμα αυτών των τεστ καταδεικνύει μόνο εάν έχετε λοίμωξη από κάποιον από τους υψηλού κινδύνου τύπους του HPV, χωρίς να αναφέρουν τους HPV16 και HPV18 ξεχωριστά. Το cobas® HPV Test της Roche δίνει ξεχωριστά αποτελέσματα για τους HPV16 και HPV18, επιπλέον μίας ομάδας από 12 άλλους τύπους υψηλού κινδύνου μαζί, ενώ παρέχουν σ’ εσάς και στον γυναικολόγο σας πληροφορίες για τον κίνδυνο καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε αποτελέσματα για τους HPV16 και HPV18 ξεχωριστά, καθώς με αυτόν τον τρόπο γνωρίζετε εάν έχετε έναν από τους τύπους του πιο υψηλού κινδύνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14 ΤΥΠΟΙ HPV ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ.

OI HPV16 KAI 18 ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 70% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ COBAS® HPV TEST


Το cobas® HPV Test δίνει στον γυναικολόγο σας τρία αποτελέσματα σε ένα τεστ, έτσι ώστε να γνωρίζετε τον κίνδυνο που διατρέχετε για καρκίνο τραχήλου της μήτρας.