Σχετικά με τον HPV

Οι περισσότερες λοιμώξεις HPV είναι ακίνδυνες για τον οργανισμό και δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τύποι (στελέχη) του HPV που είναι υψηλού κινδύνου και μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Προκειμένου να σας κάνει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο τραχήλου της μήτρας, ο γυναικολόγος σας θα πρέπει να σας υποβάλει σε τεστ ΠΑΠ και HPV test.

Προσωπικές ιστορίες

Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε. Ακούστε ιστορίες γυναικών, όπως εσείς, σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης.